control-tower

 

Sinds de stof omtrent de economische crash van 2008 neergedaald is, hebben ondernemers moeten accepteren dat alles anders is; een wereld waarin sprake is van onvoorspelbare vraag en onzekerheid. Een wereld met een toenemend aantal complexe bedrijfsmodellen die bestaan uit omnichannel, digitale platforms, en gecreëerd worden door nieuwe concurrenten die zich niet aan de businessregels van de 20e eeuw houden. Bedrijven als Amazon zijn hier een voorbeeld van. Ze besluipen het bedrijfsleven, op zoek naar een markt met goede marges die het waard is om over te nemen.

Het is een wereld waarin het belang van tijd nog nooit zo belangrijk is geweest. Supply chains met lange doorlooptijden, starre leveranciers en excessieve voorraden riskeren dat hun plannen tot stof zullen verwaaien, en door hun gebrek aan flexibiliteit is de vraag al verdwenen wanneer zij eindelijk van richting kunnen veranderen.

Veel bedrijven zijn echter nog steeds gefixeerd op het verlagen van de kosten en lean supply chain, in plaats van het ontwikkelen van meer ‘agility’ in het leveren van aantrekkelijke waarde proposities. Het is een mindset dat velen achtervolgt. Een minimum voorraadmodel met lange doorlooptijden werkt alleen wanneer men de vraagfluctuaties kent en wanneer deze niet aan verandering onderhevig zijn. Maar als de vraagfluctuaties sterk veranderen, dan staan de bedrijven met lege handen of juist met te grote voorraden– net als nu.

Om de weg te kunnen vinden in een nieuwe business wereld, moet een supply chain team de flow van materialen, geld en informatie begrijpen. Zij moeten controle hebben over de leveringen, om ervoor te kunnen zorgen dat alles gebeurt wanneer dit zou moeten gebeuren, klanten tevreden zijn en verspilling tot een minimum beperkt worden. Om dit te bereiken moet iedereen in de value chain toegang hebben tot en werken met dezelfde en enige versie van de waarheid.

Zichtbaarheid is hierbij van cruciaal belang, maar op zichzelf onvoldoende. Flexibiliteit is vereist om data te analyseren, IT-vragen te kunnen stellen, oorzaken te kunnen vaststellen, alternatieven te onderzoeken en de impact en kosten hiervan te begrijpen – dit alles om inzichten te verkrijgen die aanzetten tot actie. Het is het vermogen om bewuste keuzes te maken en afwegingen te begrijpen die leiden tot financiële prestaties.

Het runnen van een bedrijf op basis van rapportages over gebeurtenissen uit het verleden is tegenwoordig niet meer voldoende.

Wat is dan het alternatief? Stel je de rol van een luchtverkeersleider voor. Als de luchtverkeersleiding als een normale supply chain zou opereren, dan zou het een plan voor de week (of maand) opstellen en het succes meten door te kijken naar de huidige staat en tijdigheid van de vliegtuigen die geland zijn. Welk percentage is geland zonder te crashen, hoeveel procent is op tijd aangekomen, zijn alle passagiers nog in leven? Hoeveel zouden er volgens de planning succesvol moeten landen?

Natuurlijk is de realiteit heel anders. Luchtverkeersleiders moeten een luchtverkeersruim dat continu aan verandering hevig is coördineren. Het is simpelweg niet voldoende om zaken aan het lot over te laten, of om alleen te focussen op één ding.

Luchtverkeersleiders moeten begrijpen wat er gaande is met alle vliegtuigen van verschillende vliegmaatschappijen, met verschillende passagiersaantallen en verschillende brandstofreserves. Zij moeten begrijpen dat vliegtuigen niet genoeg brandstof hebben om continue boven het vliegveld te cirkelen, wachtend op een plek om te landen. Ook zijn er veel passagiers die een aansluitende vlucht moeten halen. Luchtverkeersleiders moeten weten wat de prioriteit heeft en wat de impact is van elke beslissing.

Ze hebben een compleet overzicht nodig, de flexibiliteit om onderzoek te doen en de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen; kortom: een control tower. Uw supply chain heeft ook een control tower nodig; eentje met zicht op de equivalenten van de vliegtuigen in de lucht. Dit kunnen fysieke stromen zijn, zoals inkomende leveringen, verplaatsingen binnen verschillende vestigingen, productieorders, magazijn veranderingen en klantleveringen; maar ook informatiestromen zoals open inkooporders, geplande orders of zelfs financiële orders zijn.

Toch hebben veel bedrijven alleen inzicht in de ‘gelande vliegtuigen’. Veel van die bedrijven hebben grote investeringen gedaan in BI-tools die erop gericht zijn om het level van inzicht in de activiteiten van hun business te vergroten; en tot op zekere hoogte was dit succesvol. De data wordt gevisualiseerd en mooi geconverteerd naar grafieken en analyses – maar heeft het ook toegevoegde waarde? Hebben zij nu betere resultaten dan ervoor – of hebben zij alleen meer data?

Om een verschil te maken, moet zichtbaarheid worden vergezeld door inzicht. Voorbeeld: het is niet voldoende om alleen te weten welke open inkooporders er zijn. Dat is alleen data. Het is niet eens voldoende om alleen te weten welke orders te laat zijn. Dat is simpelweg alleen informatie. Zelfs alleen weten wanneer deze orders gaan arriveren is alleen informatie. Wat u eigenlijk wilt weten is: welke van deze vertragingen het bedrijf gaan schaden? Welke zullen een vertraging in productie veroorzaken, of welke zorgen ervoor dat er te weinig vervoersmiddelen zijn? Welke items zijn urgent? Inzicht zorgt ervoor dat u de juiste beslissingen kunt nemen. Een control tower dat cross-proces actionable insight biedt – dat is nou de moeite waard om te hebben.

Sean Culey
Value Chain Thought Leader
www.seanculey.com