SERVICES Helping you achieve more

Masterdata Management

Elk succesvol bedrijf weet dat data essentieel is voor het effectief draaien van de operatie. In de werkelijkheid hebben veel bedrijven echter last van slecht onderhouden masterdata en vervuilde transactiedata, waardoor zij deze data niet kunnen gebruiken voor het maken van operationele beslissingen, de planning of zelfs de prestatie rapportages.

Als gevolg van een gebrek aan correcte data kunnen bedrijven verschillende problemen ervaren. Zo voldoen ze niet aan de verwachtingen van de klant en Service Level Agreements, voldoen ze niet aan de wettelijke voorschriften en krijgen ze te maken met late leveranciersleveringen, onvoldoende of overtollige voorraad en oude schulden.

Zodra de data in een SAP systeem zijn integriteit verliest is het lastig en tijdrovend om de controle weer terug te krijgen. Om te kunnen vaststellen wat de omvang van het probleem is en wat de oorzaak hiervan is, moeten bedrijven een manier vinden om eenvoudig bedrijfskritische data te analyseren.

Om van een grote taak iets kleins en eenvoudigs te kunnen maken heeft Every Angle een service ontwikkeld die specifiek ontworpen is om hierbij te helpen; de Data Quality (DQ) Quick Scan.

Begrijp, Controleer, Verbeter…

Om de kwaliteit van masterdata te verbeteren is het noodzakelijk om de impact hiervan te analyseren. De DQ Quick Scan is ontwikkeld om bedrijven die gebruik maken van SAP te helpen snel inzicht te krijgen in hun master- en transactiedata. Dit omvat de business processen in de gehele waardeketen, het markeren van uitzonderingen, het opruimen van vervuilde data en het vaststellen van een duidelijke Masterdata Governance strategie.

De DQ Quick Scan doet dus meer dan enkel het identificeren van problemen. Het helpt ook:

  • De individuele gevolgen van masterdata voor transactiedata in het business proces te begrijpen.
  • Tekorten en inconsistenties in de masterdata en bijbehorende transactiedata te vinden.
  • Maatregelen te definiëren om de datakwaliteit te verbeteren, op zowel initieel als continu niveau, zodat uw bedrijf ‘schoon wordt en schoon blijft’.

Door het gebruik van Every Angle’s DQ Quick Scan kunnen bedrijven echte inzichten krijgen in hun data – en stappen om deze te verbeteren. In slechts twee weken.

We are social
T: +31 182 577 744 | E: info@everyangle.com