SERVICES Helping you achieve more

Proof of Value

Zien is geloven, dat weten we bij Every Angle. Veel producten claimen geweldige dingen te kunnen doen, maar stellen teleur zodra ze dit moeten laten zien. Bij ons is het tegendeel waar. Wanneer mensen Every Angle live op hun eigen SAP data zien, zien ze het potentieel en wordt de toegevoegde waarde overduidelijk.

Een Proof of Value (ook wel Proof of Concept) is de eerste stap van de introductie van Every Angle bij een klant. Wij installeren en verbinden Every Angle aan uw SAP systeem, extraheren de data en gebruiken een workshop-achtige aanpak om de analyses en rapporten te bouwen waar uw bedrijf naar snakt. Daarnaast geven wij ook aan waar data incorrect is, voorraad verspild wordt, waar sprake is van overtollige kosten en waar service onnodig aangetast wordt.

Dat maakt het creëren van zowel een business case op hoog niveau als een reeks gedefinieerde Angles (rapporten) mogelijk die direct gebruikt kunnen worden tijdens een senior management presentatie.


Samengevat:

  • Every Angle moet geïnstalleerd worden op een Windows server (bij voorkeur in de SAP datacenter).
  • Every Angle is gekoppeld aan uw SAP systeem (standaard Q-systeem met een kopie van de PRD).
  • Data wordt geëxtraheerd.
  • Every Angle use cases worden ontwikkeld en een business case wordt opgesteld.
  • Eindpresentatie aan het management, de business en IT.

Dit alles geeft de klant de mogelijkheid de Every Angle software te evalueren, het live op hun eigen SAP data te zien werken, feedback te krijgen van zowel IT als de business, en de potentieel toegevoegde waarde te bepalen.

We are social
T: +31 182 577 744 | E: info@everyangle.com