GRC

Control the risk, seize the opportunity

Continuous Control Monitoring met Every Angle

De business van nu verandert continu. Niet alleen staat er steeds meer druk op mensen, processen en de winst, als gevolg van voortdurende technologische ontwrichting, maar we leven nu ook in een wereld met steeds meer risico’s en wet- en regelgeving. Every Angle’s actionable insight helpt bedrijven al lang om oorzaken van problemen en knelpunten te begrijpen en de datakwaliteit drastisch te verbeteren.

Nu, met de release van Every Angle voor GRC (Governance, Risk en Compliance), stellen wij bedrijven in staat om inkoop, verkoop en financiële transacties continu te monitoren op risico’s. Dit om risico’s onder controle te houden of te voorkomen. Door de 71 kant-en-klaar ingebouwde analyses is EA4GRC in staat het proces van het creëren van compliance verklaringen te ondersteunen en stelt het audit of finance managers in staat om proces en data non-conformiteit te beheersen. Dit biedt bedrijven continue monitoring op de richtlijnen zoals deze typisch opgenomen zijn in een Risk & Control raamwerk.

Efficiënter

 • Automatiseert het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van data
 • Bevat 71 voorgedefinieerde out-of-the-box analyses, voortkomend uit 10+ jaar ervaring
 • Stelt de business in staat om zich meer te focussen op het analyseren van oorzaken en het managen van uitzonderingen

Effectiever

 • Levert analyses over de impact van uitzonderingen, waardoor u in staat bent riscogevallen te prioriteren
 • Stelt u in staat betere beslissingen te nemen op basis van visualisaties (bijv. trendlijnen)
 • Mogelijkheid om uitzonderingen te filteren of te sorteren op drempelwaardes of hoe kritiek ze zijn

Betere kwaliteit

 • Stelt gebruikers in staat alle data te inspecteren op uitzonderingen, in plaats van slechts steekproeven van de data te nemen
 • Minder kans op fouten door de hoge mate van automatisering
 • Door de uitzonderingen op een standaard manier te rapporteren is de kans kleiner dat data verkeerd geïnterpreteerd wordt

Hogere frequentie

 • Uitzonderingen kunnen opgespoord en opgelost worden in near real-time, waardoor de noodzaak voor het nemen van corrigerende maatregelen achteraf minder wordt
 • Duidelijk gedefinieerd en herhaalbaar proces dat de business in staat stelt continu de compliance te monitoren en uitzonderingen te vinden tijdens vooraf bepaalde intervallen

KNOW MORE. ACT FASTER.
Hoe EA4GRC verschillende afdelingen helpt dit te bereiken

EA4GRC stelt auditors, de afdeling interne controle of finance eenvoudig in staat om het benodigde niveau van continue beheersing, die veelal gewenst is binnen een Risk & Control kader, te bereiken. Dit verminderd de tijd en moeite die nodig is om audits te voltooien, en biedt de zekerheid dat er zich minder onaangename verrassingen voordoen in de dagelijkse gang van zaken van de business.

EA4GRC biedt ondersteuning en analyses op het gebied van:

 • Dagelijks monitoren van processen
 • Voorbereiding voor jaarlijkse audits
 • Risicoanalyses op inkoop, verkoop en de financiële administratie, inclusief:
  • Risico’s in stamgegevens, zoals welke actieve klanten beschikken niet over een kredietlimiet?
  • Procesrisico’s, zoals wat is de verhouding tussen kredietnota’s en facturen? Welke POs zijn gemaakt na ontvangst van de factuur? Welke boekingen zijn na het einde van de periode gemaakt?
  • Proces conformance risico’s, als het monitoren op doorbroken functiescheidingen, zoals het controleren of dezelfde persoon de bankrekening van de leverancier heeft aangepast en de factuur heeft ingeboekt.
 • Probleem- en oorzaakanalyse van uitzonderingen

EA4GRC: continue beheersing van uw dagelijkse activiteiten. Identificeer en los non-conformiteitsproblemen en compliance risico’s op.

Every Angle geeft GRC antwoord op belangrijke vragen...

A word from our customers

Request free 1:1 demo

Get answers to all your business questions

Free Trial
We are social
T: +31 182 577 744 | E: info@everyangle.com