Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Every Angle. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Every Angle.

De op deze website getoonde informatie wordt door Every Angle met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Every Angle behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Every Angle alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Every Angle niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Every Angle sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Get answers to all your business questions

Free Trial
We are social
T: +31 182 577 744 | E: info@everyangle.com