Every Angle Process Mining

Every Angle introduceert een nieuwe oplossing:
Every Angle Process Mining!

Out-of-the-box Process Mining voor SAP

Every Angle is blij de release van Every Angle Process Mining te kunnen aankondigen, een nieuwe oplossing om de gewenste inzichten te krijgen in hoe uw bedrijf momenteel draait, inclusief de verborgen paden en inefficiënties.

Hoewel Every Angle met haar Operationele Analytics oplossing al grote inzichten biedt in open order situaties, bottlenecks en voorspelde supply chain prestaties, voegt de Process Mining oplossing een wereld aan nieuwe verbeteringen toe op basis van historische gegevens. Omdat de nieuwe oplossing is ontworpen met data scientists en bedrijfsanalisten in gedachten, biedt deze hen geavanceerde analyse van doorlooptijden, bottleneck detectie en oorzaakanalyses. Allemaal zichtbaar in handige procesgrafieken.

Meerdere mogelijkheden met Process Mining

De nieuwe oplossing kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals het benchmarken van bedrijfseenheden en het controleren van het proces om het risico te verkleinen.

Door bedrijfscodes te vergelijken, zal de oplossing laten zien of het proces wordt gevolgd of dat deze afwijkt van de andere bedrijfseenheden. Door te analyseren of ‘verplichte’ processtappen worden uitgevoerd en met de mogelijkheid om dieper in te gaan op zaken/gevallen die de verplichte processtappen niet volgen, kan een proces gecontroleerd worden om het risico te verkleinen.

8 redenen voor Every Angle Process Mining:

  • 20+ jaar SAP kennis gecombineerd met out-of-the-box Process Mining.
  • 3 SAP datamodellen out-of-the-box (Purchase to Pay, Supply to Demand en Order to Cash).
  • Geïnstalleerd in enkele dagen.
  • Geen noodzaak tot aanschaf van nieuwe hardware omdat de oplossing op een bestaande server wordt geïnstalleerd.
  • Geen verspilling van tijd (maanden) met het verzamelen van de data (zoals bij andere oplossingen wel het geval is).
  • Ververs uw data zo vaak als u wilt.
  • Begin meteen met het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken.
  • Maak actielijsten op basis van uw bevindingen en plan deze dagelijks in.

 

Met Every Angle Process Mining kunnen bedrijven hun processen visualiseren, bottlenecks detecteren, een overzicht hebben van wat er gebeurt en dieper ingaan op de details. Dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd operationele en tactische verbeteringen te realiseren.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie of een gratis demonstratie.