FAQ Vraag en antwoord

Acquisitie van Every Angle door Magnitude

Waarom heeft Magnitude Software besloten Every Angle Software Solutions over te nemen?

De acquisitie van Every Angle Software Solutions door Magnitude toont ons commitment om klanten te dienen met oplossingen voor datatoegang, -beheer, analyse en rapportage. Dit om het databeheer voor bedrijfsapplicaties en ERP-systemen zoals SAP te bundelen en te vereenvoudigen en zo de operationele efficiëntie te verbeteren. De self-service oplossing van Every Angle werkt op elk SAP-systeem (ECC en HANA) en verbergt de complexiteit van SAP's datastructuur. Hierdoor kunnen eindgebruikers snel belangrijke bedrijfsvraagstukken identificeren, analyseren en oplossen. Het is onze derde acquisitie in de afgelopen acht maanden (de zevende in totaal), die het portfolio en de adresseerbare SAP-markt van Magnitude onmiddellijk vergroot. De acquisitie van Every Angle zorgt er ook voor dat onze organisatie met een volwassen uitvalsbasis in de Europese markt wordt uitgebreid.

Met een marktaandeel (volgens Gartner) van 23% is SAP de grootste mondiale ERP-aanbieder, wat aanzienlijke marktkansen biedt voor de gecombineerde oplossingen van Magnitude en Every Angle. Het rapport Data 2020: State of Big Data van SAP onderstreept de behoefte aan analyse oplossingen die meerwaarde creëren en kunnen omgaan met de complexiteit van de moderne data beheeromgevingen. De door de acquisitie van Every Angle uitgebreide Magnitude portfolio adresseert deze behoefte direct, door gebruikers inzicht te geven en hen in staat te stellen om snel belangrijke bedrijfsvraagstukken te identificeren, te analyseren en op te lossen. Tegelijkertijd kan de operationele efficiëntie worden verbeterd, zonder dat daar IT-support voor nodig is. Met deze uitgebreide portfolio positioneert Magnitude zich uitstekend om een significante rol te spelen in de verschuiving van traditionele BI oplossingen naar het gebied van voorspellende operationele inzichten en analyse.

Gelijkaardige go-to-market-benaderingen, gemeenschappelijke waarde voorstellen en een geringe product overlap bieden Magnitude grote kansen voor cross- en upselling. Door de acquisitie neemt de adresseerbare SAP-markt van Magnitude toe met 33%.

Door deel uit te maken van het klantgerichte Magnitude kan Every Angle haar go-to-market-initiatieven opschalen en het loyale, groeiende klantenbestand effectiever ondersteunen.


Wat is de impact van de overname van Every Angle op de visie van Magnitude?

Organisaties hebben miljarden uitgegeven aan het implementeren en uitrollen van leidende bedrijfsapplicaties, aangemoedigd door de belofte aan en de verwachting van een forse procesvereenvoudiging en nieuwe bedrijfsmodellen. Helaas bleken veel van die verwachte voordelen moeilijk te grijpen, omdat deze applicaties niet naadloos kunnen samenwerken met andere systemen en processen in het huidige complexe ondernemingslandschap. Magnitude levert oplossingen voor uniform applicatie databeheer om dit complexe applicatielandschap te vereenvoudigen. Dit levert een significante productiviteitsverbetering op, gepaard met het vrijkomen van waarde, de waarde die de leidende bedrijfsapplicaties oorspronkelijk beloofden.

Het beschikbaar maken van operationele efficiëntie en rapportage-inzichten voor SAP-gebruikers was van in het begin de missie van Every Angle, dit door het realiseren van een ongekende datatoegang en -analyse, die ongekend snel kan worden afgestemd op de eisen van de meest uiteenlopende gebruikers. Deze mogelijkheden passen volledig bij de bredere doelstellingen van uniform applicatie databeheer en laten een naadloze integratie van Every Angle in de Magnitude-productfamilie toe.


Wat biedt Every Angle aan en welke waarde heeft dit?

Every Angle Software Solutions levert een softwareoplossing die het analyseren van de operationele bedrijfsvoering vergemakkelijkt voor organisaties die gebruikmaken van SAP. De self-service applicatie voor zakelijke gebruikers levert een toegankelijke analyse van SAP-data. De oplossing wordt geleverd met kant-en-klare, voor gedefinieerde rapportage templates (“Angles”), die specifiek zijn ontworpen voor de gangbare behoeften van zakelijke gebruikers.

Every Angle levert intuïtieve, operationele intelligentie voor diverse rollen in de organisatie van de Supply Chain, HR en de financiële afdeling, als aanvulling op SAP ERP Embedded Analytics en BI-oplossingen van derden.

Every Angle bevat diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen in P2P, O2C, SCM, PM, HCM, F2R, GRC en daaraan gerelateerde SAP-functies, datastructuren en aanpassingslogica.

Daarnaast voelt Every Angle zich erg verantwoordelijk voor klantsucces en staat de onderneming hoog aangeschreven voor wat betreft de loyaliteit en het engagement van hun klanten.


Wat is het gevolg voor de product roadmaps, producten, operationele systemen en teams van Every Angle?

Every Angle sluit zich aan bij de Application Business Unit van Magnitude, die zich richt op rapportage en analyse. De gecombineerde portfolio biedt SAP-klanten een unieke oplossing voor applicatiedatabeheer om de operationele efficiëntie te maximaliseren. Stand-alone producten en bijbehorende roadmaps blijven ongewijzigd en gecombineerde producten/roadmaps worden momenteel geëvalueerd..


Wat zal er veranderen in de dienstverlening van Magnitude en Every Angle?

Every Angle blijft implementatieprojecten, trainingen, rapportage van klantencontent en advisering verzorgen. Voor de toekomst onderzoeken Magnitude en Every Angle de mogelijkheden om klanten van Every Angle aanvullende beheerde diensten aan te bieden. Na verloop van tijd zal Magnitude serviceteams en klantgerichte teams opleiden..


Wat betekent dit voor klanten van Every Angle?

De hoogste prioriteit van Magnitude is het klantsucces, en dat betekent ook dat we zorgen voor de loyale klanten van Every Angle. De gecombineerde kracht van Magnitude en Every Angle zal klanten betere en nieuwe methoden kunnen aanbieden om om te gaan met het gefragmenteerde digitale landschap, om zo het bedrijfsresultaat te verbeteren..


De acquisitie biedt talloze voordelen voor klanten van Every Angle, zoals:.


Uitbreiding van Every Angle producten: Klanten van Every Angle zullen kunnen profiteren van de extra aandacht voor het SAP-ecosysteem, waardoor de oplossingen van Every Angle kunnen worden uitgebreid met de Innowera-oplossingen voor flexibel SAP-databeheer van Magnitude. Daarnaast zorgt Magnitude SourceConnect voor de integratie van SAP Central Finance.


Opties voor applicatie databeheer: Klanten van Every Angle zullen meer keuzemogelijkheden krijgen voor uniform applicatiedatabeheer met behulp van Magnitude Master Data Management (MDM), Agility Product Information Management (PIM) en connectiviteitsoplossingen van Magnitude Simba.


Product synergiën: Klanten van Every Angle genieten de voordelen van de toegang tot het huidige productaanbod en de toekomstige oplossingen van Magnitude, die de gecombineerde kracht van beide ondernemingen zullen versterken.

Magnitude’s motto voor acquisitie is “bovenal, beschadig niets”. Magnitude volgt een proces dat zich richt op het handhaven van “het beste van beide” ondernemingen. Dit proces wordt bij elke acquisitie aan de situatie aangepast. Magnitude blijft trouw aan haar commitment om klanten software en oplossingen aan te bieden die de reële bedrijfsresultaten verbeteren, in een steeds sterker versnipperde applicatieomgeving, dewelke zich kenmerkt door een toenemende fragmentatie van data en een behoefte aan selfservice.


Wat betekent dit voor partners van Every Angle?

Magnitude verwelkomt de partners van Every Angle in haar groter wordende netwerk. Partners krijgen de mogelijkheid om hun zakelijke activiteiten uit te breiden doordat Magnitude de marktaanwezigheid van Every Angle en de omzetstroom vergroot.


Wat betekent dit voor klanten van Magnitude?

Klanten van Magnitude kunnen onmiddellijk profiteren van de oplossingen van Every Angle, met name waar zakelijke SAP-gebruikers moeite hebben met operationele toegang tot en inzicht in hun data. Het gecombineerde portfolio biedt self-service mogelijkheden en faciliteert een eenvoudigere, snellere en nauwkeurigere rapportage en analyse van de verschillende applicaties en ERP-omgevingen van de klant.


Welke gevolgen heeft dit voor de SAP-plannen van Magnitude?

De portfolio's van Every Angle en Magnitude zijn grotendeels complementair voor SAP, waar het de markt voor rapportage en analyse betreft. De acquisitie vergroot de waarde die Magnitude momenteel heeft voor SAP-klanten in applicatie databeheer, terwijl klanten van Every Angle zullen profiteren van het flexibele SAP-databeheer (met Innowera) en de integratie van SAP Central Finance (met Magnitude SourceConnect).

Met Every Angle krijgen Magnitude en SAP-klanten toegang tot een grote expertise in de vorm van deskundigheid op het gebied van processen en brancheconforme rapportage en inzichten.


Welke gevolgen heeft dit voor het leiderschap en het team van Every Angle?

Magnitude verwelkomt elk Every Angle team enthousiast in de Magnitude familie! Fred Hermans, CEO van Every Angle, behoudt binnen Magnitude als Senior Vice President (SVP) van Every Angle Solutions de leiding over de zakelijke activiteiten. Als SVP blijft hij daadkrachtig de visie van Every Angle Solutions nastreven en zal hij tegelijkertijd de rol van Every Angle in de bredere visie en missie van Magnitude versterken. Er zijn geen andere wijzigingen in de directie van Every Angle gepland.

Every Angle maakt nu deel uit van een grotere organisatie, met extra mogelijkheden om ons gecombineerde klantenbestand ten dienste te staan, om zich beter te kunnen focussen op de marktbehoeften en om onze onderneming te laten groeien. Beide organisaties mogen boeiende mogelijkheden voor ontwikkelings- en carrièrekansen verwachten. Magnitude’s wereldwijde voetafdruk is nu vergroot met medewerkers in zeven landen – Canada, Duitsland, India, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.


Zullen de huidige serviceniveaus of bestaande klantcontacten veranderen?

Nee. Alle bestaande ondersteunings- en adviesovereenkomsten worden ongewijzigd voortgezet. Klanten van Every Angle zullen blijven samenwerken met hun huidige contactpersonen voor engineering en ondersteuning. Voor Magnitude ligt de prioriteit bij het waarborgen van het succes van de klanten van Every Angle. Every Angle zal in de Magnitude-familie opereren en we zullen bestaande producten blijven ondersteunen en onderhouden. Daarnaast zullen we onze middelen besteden aan het verbeteren van de productwaarde voor klanten.


Met wie moet ik contact opnemen als ik nog vragen heb over de acquisitie?

Hoewel we proactief met onze klanten en partners zullen blijven communiceren over elke verandering die hen rechtstreeks aanbelangt, verwijzen wij u bij vragen over de acquisitie naar:


Klanten van Every Angle – Fred Hermans
f.hermans@everyangle.com
Tel.: +31 182 577 744

Klanten van Magnitude – Bill Stephens
bstephens@magnitude.com
GSM (USA): +1 770 355-8555

Meer informatie over de acquisitie vindt u in onze blog en ons persbericht.

Als u op de hoogte wilt blijven over het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen van Magnitude Software, gaat u naar www.magnitude.com.

Extra contactpersonen voor Every Angle en Magnitude:

Algemene vragen – Magnitude Software
info@magnitudesoftware.com
Tel.: +1 866-466-3849
Of bekijk hier onze contactinformatie en formulieren.

Algemene vragen – Every Angle
info@everyangle.com
Tel.: +31 182 577 744

Pers- en mediacontacten:
Lauren Johnson, Scratch Marketing + Media
onemagnitude@scratchmm.com

Voor Nederland
Lisa Verdel
l.verdel@everyangle.com
Tel.: +31 182 577 744


Get answers to all your business questions

Free Trial
We are social
T: +31 182 577 744 | E: info@everyangle.com